Zapraszamy do zapisania sie do naszego newslettera!

Jesteś tutaj :

Bioenergoterapeuci od dawna czuli potrzebę stworzenia profesjonalnej organizacji,umożliwiającej konsolidację środowiska,rozwój zawodowy, ochronę praw bioenergoterapeutów, oraz wyeliminowanie osób, działających niezgodnie z zasadami etyki kodeksu bioenergoterapeuty.Troje doświadczonych uzdrowicieli: Ryszard Roman Ulman – twórca polskiej szkoły bioenergoterapii, Jarosław Cetens – od początku istnienia PCB, starszy cechu oraz Wiesława Pawlicka;wszyscy z tytułem cechowego mistrza- postanowili stworzyć cech, który zorganizuje i ułatwi pracę, zainspiruje terapeutów zaś klientom wskaże drogę do profesjonalnej, świetnie wykształconej kadry.
23 lipca 2001 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Szeroki Dunaj13 w Warszawie podczas Walnego Zgromadzenia uchwalono założenie Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów.Powstał wówczas obszerny, składający się z 60 paragrafów, statut ,regulujący,działalność cechu.Podstawą prawną PCB jest wpis do Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy z dnia 19.10.2001r. o numerze KRS 0000051382.Wkrótce potem cech został przyjęty do Mazowieckiej Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Warszawie.
Obecnie (dane z dn.17.03.2010r.) w PCB znajduje się 67 członków.Są wśród nich:prawnicy, lekarze, psycholodzy, filozofowie,dziennikarze, lotnicy…- osoby wielu profesji, u których tak rzadko spotykane paranormalne talenty,stworzyły możliwość niesienia pomocy chorym.Każdy z nich ma inne spektrum możliwości, każdy pracuje nie tylko wyuczonymi, ale i wypracowanymi przez siebie oryginalnymi technikami. Najwyższy, cechowy tytuł mistrza gwarantuje klientom, iż uzdrawia ich bioenergoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, potwierdzonymi, wieloma przypadkami uzdrowień, także z chorób uznanych przez konwencjonalną medycynę jako nieuleczalne.Etycznym fundamentem pracy członków PCB jest nie tylko wysokie morale, ale przede wszystkim głęboka duchowość, bez której niemożliwe byłoby wykonywanie zawodu bioenergoterapeuty.
Polski Cech Bioenergoterapeutów systematycznie organizuje wykłady, szkolenia,również wyjazdowe m.in. z takich dziedzin jak:terapia manualna kręgosłupa, refleksoterapia, ziołolecznictwo, hipnoza,uzdrawianie duchowe,medytacje,akupresura,psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna itp.Już wkrótce PCB zaproponuje swoim sympatykom profesjonalne kursy bioenergoterapii prowadzone przez najlepszych w kraju wykładowców i praktyków.W trosce o integrację środowiska, a tym samym doskonalsze współdziałanie oraz tworzenie nowych inicjatyw, organizowane są plenerowe spotkania i bale karnawałowe.Każdy bioenergoterapeuta,mający duże predyspozycje energetyczne i odpowiednio szeroką wiedzę,pragnący rozszerzać zawodowe horyzonty, po przeprowadzonej weryfikacji będzie mile widziany w gronie członków Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów.
PCB życzy wszystkim Pacjentom satysfakcji z wykonywanych zabiegów uzdrowicielskich.A często są one naprawdę imponujące.

 

Jaga Rey

Wstecz