Zapraszamy do zapisania sie do naszego newslettera!

Jesteś tutaj :

 

Integracja środowiska bioenergoterapeutów zawodowych (zarejestrowana działalność gospodarcza) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Propagowanie bioenergoterapii zawodowej, jako terapii komplementarnej w stosunku do medycyny akademickiej, sklasyfikowany jest w Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537(Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 27.04.2010 pod nr 323002) Działalność bioenergoterapeutyczna mieści się zgodnie z zasadami metod. PKD w zakresie podklasy PKD 86.90.D (działalność paramedyczna).