Zapraszamy do zapisania sie do naszego newslettera!

Jesteś tutaj :

Strona Główna
Aktualności

Szkolenie z klawiterapii
Zarząd PCB 23 stycznia 2017

Polski Cech Bioenergoterapeutów organizuje w marcu 2017 roku szkolenie z klawiterapii. Szkolenie prowadzić będzie członek naszego Cechu kol.Tomasz Kruk. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, ul.Nowolipie 22, koszt wynosi 150 zł.

Osoba odpowiedzialna za przyjmowani zgłoszen i udzielania informacji jest Zdzisław Wiktor Markowski tel. 601 242 806

Serdecznia zapraszamy. Zarząd PCB

Kurs bioenergoterapii II stopnia 2017 r.
Zarząd PCB 20 stycznia 2017

Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów organizuje II stopien kursu bioenergoterapii – głównie dla uczestników wczesniejszych edycji kursu I stopnia, którzy chcą pogłebiac swoją wiedzę i doskonalić umiejetności. W indywidualnych przypadkach do grupy będą mogły dołaczyć równiez osoby, które pierwsze szkolenie odbyły na innych kursach, ale maja odpowiednia wiedzę, umiejetności i doświadczenie, żeby uczestniczyć w kursie II stopnia

Zawodowy kurs bioenergoterapii 2017 r.
Zarząd PCB 19 stycznia 2017

Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów informuję, że pod patronatem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie organizuję kolejny kurs bioenergoterapii. Uczestnicy kursu w czasie 80 godzin (8 godz. lekcyjnych x 10 spotkań), zajęć teoretycznych i praktycznych, zostaną zapoznani z istotną wiedzą z zakresu bioenergoterapii, która może stanowić podstawe do egzaminu czeladniczego. Kurs zostanie zakończony egzaminem i stosownym certyfikatem. Wykładowcami beda czołowi polscy bioenergoterapeuci, m.in. Tadeusz Babczonek, Lech Borc, Jarosław Cetens, Tomasz Kruk, Zdzisław Markowski, Jaga Rey, Ryszard Ulman.

Informacja podatkowa grudzien 2016/2017 r.
Zarząd PCB 2 stycznia 2017

MINIMALNE WYNAGRODZENIE OD 2017 R. Od 01.01.2017 r. wchodzą nowe regulacje prawne dotyczace minimalnego wynagrodzenia za prace. Minimalne wynagrodzenie ze stosunku pracy nie może być niższe niż 2000 zł, ponadto: KSIEGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1.Na dzien 31 grudnia2016 r. należy sporzadzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do ksiegi. Spis winien być wyceniony najpózniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia sie wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporzadzenia spisu jezeli sa one nizsze od cen zakupu lub nabycia.